bERGING & hEVING

over 40 år med erfaring fra
berging og hevings oppdrag
Berging og Heving av Fritidsbåter

 

 

Kambo Marina er det ledende bergingsfirmaet i Oslofjordområdet, og har siden 1978 berget og hevet båter og hevet sunkne gjenstander/båter. Heving og berging av verdigjenstander stiller strenge krav til kompetanse og sikkerhet. Vi har bred erfaring og riktig utstyr til å gjennomføre et ansvarsbevisst bergingsoppdrag på høyt faglig kunnskapsnivå. Vi er det eneste bergingsfirmaet som innehar alle nødvendige tillatelser og sertifikater for gjennomføring av et bergings- eller hevingsoppdrag i Indre Oslofjord .

Vi har 40 år med erfaring innen variert undervannsarbeid, og utfører alt fra anleggsarbeider til berging/heving i hele Oslofjord. Siden 2003 er vi Veritas godkjente som tilsynsførere av store og små dykkeoperasjoner.

Vi er stolte av ansvaret som tilegnes oss i et maritimt oppdrag og gjør vårt beste for å begrense skadeomfanget ytterligere. Alle oppdrag er forskjellige og vi har aldri hele oversikten før vi er på stedet. Det er jo det ukjente ved oppdragene som skaper spenningen, noe som setter sikkerheten til mannskapet i fokus. Vi tar store og små oppdrag til det beste for vårt marine miljø.

 

 

FOR MER INFORMASJON