HUGGING AV BÅTER

MILJØVENNLIG OG FORSVARLIG DESTRUERING AV BÅTER

Vi startet med hugging av båter i 2014. Slik kan vi hente inn flere båtvrak samtidig som vi sørger for korrekt og forsvarlig hugging av båtvrakene.

Når båtvrakene kommer inn til oss, blir de registrert, veid og demontert. Kasserte båter tømmes for olje, drivstoff, gass og batterier. Båtene plukkes fra hverandre og skroget klippes opp. Vi har egne rutiner for sortering av farlig avfall og annet materiale som ikke kan gjenvinnes. Omtrent 33% av båtdelene (som f. eks. metall og plast) gjenvinnes av våre samarbeidspartnere.

Et nytt regelverk pålegger alle som skal drive med opphogging av båter å gjøre denne jobben innendørs. Og i  november 2019 var gleden stor da vi fikk klarsignal til å bygge Oslofjordens største mottaks- og gjenvinningsanlegg. Vi håper å starte  byggingen i løpet av våren 2020 og at den står klar før jul.

Vi tar imot båter

Alle hverdager kl 09.00-17.00

Lørdag og søndag etter avale

FOR MER INFORMASJON