FRITIDSBÅT MOTTAK

VI HAR ALLE NØDVENDIGE TILLATELSER FOR Å TA IMOT FRITIDSBÅTER
Mottak for Fritidsbåter

Anlegget vårt har nødvendige tillatelser fra miljømyndighetene til å ta imot alle fritidsbåter som skal kasseres. Regelverket setter et skille mellom båter opptil 15 meter og båter som er større enn 15 meter. Båteier må forholde seg til følgende:

For fritidsbåter opptil skroglengde på 15 meter:

  • Med fritidsbåter menes her fartøy til sports- og fritidsbruk, og som brukes utenfor næringsvirksomhet. 
  • Mindre fartøy som kano og kajakk inngår i tilskuddsordningen.
  • Egenvekt må være under 1 tonn eks. kjøl og ballast
  • Båteiere, eller den som leverer inn en kassert båt kan få 1000 kroner i tilskudd, også kalt vrakpant. Les mer om tilskudd for innlevering av fritidsbåt her.

For fritidsbåter med skroglengde mer enn 15 meter:

  • For større båter kan det kreves en delbetaling fra båteier, om det er nødvendig for å dekke kostnadene for mottak, transport og behandling.
  • Båteier må betale for kostnadene som påløper utover de første 3 tonn av båtens egenvekt. 
  • Båteiere får ingen tilskudd.

Snart skal det være mulig å få oversikt over anlegg som tar imot fritidsbåter med skroglengde opptil 15 meter på sortere.no. Vi tar imot båter både sjøveien og vanlig transport. Er det slik at du ikke kan levere, kan du alltids bestille henting.

Vi tar imot båter 

Alle hverdager kl 09.00-17.00

Lørdag og søndag etter avale

 

 

FOR MER INFORMASJON